Coverage – Độ phủ sản phẩm trên thị trường: Mức độ che phủ của thương hiệu / sản phẩm tại kênh phân phối, trưng bày hàng hóa tại điểm bán hàng

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.