Cost per sales (hay Pay per sales): chi phí trên 01 đơn hàng hay đơn vị sản phẩm bán ra được đo lường từ kênh quảng cáo mang lại. VD: chạy Google Adword chi phí 10,000,000 VNĐ bán được 100 sản phẩm/đơn hàng => chi phí để bán được một sản phẩm/đơn hàng là 100,000 VNĐ. Từ chi phí Cost per sales này tính ra tiếp ROICIR của kênh hoặc campaign marketing.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.