Home Tracking & Reporting

Conversion (áp dụng Offline)

1116

Conversion (Offline)  hay còn gọi là chuyển đổi ngoại tuyến. chỉ một hoạt động ngoại tuyến do một khách truy cập trang web thực hiện giúp hoàn thành mục tiêu dự tính của chủ trang. Ví dụ như hoạt động mua hàng qua điện thoại hoặc tại các địa điểm thực.

SHARE