Home Brand Management

Competitive environment

682

Competitive environment – Hiểu về thị trường: môi trường kinh doanh tiềm năng, độ lớn thị trường, đối thủ cạnh tranh , thương hiệu nào là số 1 trong lĩnh vực kinh doanh.

SHARE