Comparative advertising – Chiến dịch quảng cáo so sánh hoặc chiến tranh quảng cáo: là một quảng cáo, trong đó một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể đề cập đến một đối thủ cạnh tranh bằng tên cho mục đích rõ ràng cho thấy lý do tại sao đối thủ cạnh tranh thấp hơn sản phẩm đặt tên nó. Còn được gọi là “bản sao chép”, nó được định nghĩa đơn giản hơn là quảng cáo nơi mà “thương hiệu được quảng cáo được so sánh rõ ràng với một hoặc nhiều thương hiệu cạnh tranh và sự so sánh rõ ràng với khán giả”

Không nên nhầm lẫn với quảng cáo nhại, nơi mà một sản phẩm hư cấu đang được quảng cáo nhằm mục đích chọc cười vào quảng cáo cụ thể cũng như không nên nhầm lẫn với việc sử dụng một thương hiệu ngang hàng để so sánh sản phẩm mà không thực sự đặt tên một đối thủ thực tế.

Ở Hoa Kỳ, Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã xác định quảng cáo so sánh là “quảng cáo so sánh các nhãn hiệu khác với các thuộc tính hoặc giá trị đo lường được khách quan và xác định thương hiệu thay thế theo tên, hình minh hoạ hoặc thông tin phân biệt khác”. Tương tự, Hội đồng luật Úc gần đây đã đề xuất rằng quảng cáo so sánh đề cập đến “quảng cáo bao gồm tham chiếu đến thương hiệu của đối thủ cạnh tranh theo cách không nhằm vào chủ sở hữu nhãn hiệu đối với nhà quảng cáo”.

Quảng cáo so sánh có thể là gián tiếp hoặc trực tiếp so sánh với đối thủ cạnh tranh, tích cực hoặc tiêu cực, và tìm kiếm “liên kết hoặc phân biệt hai thương hiệu cạnh tranh”. Các quốc gia khác nhau áp dụng các quan điểm khác nhau về luật quảng cáo so sánh.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.