Home Brand Management

CD-ROM

943

CD-ROM viết tắt của từ Compact- Disk Read Only Memory: đĩa nén chỉ để đọc nhưng không ghi chép được( như đĩa nhạc)

SHARE