Home Brand Management

Bus advertising

931

Bus advertising – Quảng cáo xe buýt: xe buýt và cơ sở hạ tầng hỗ trợ liên quan là phương tiện mà các nhà quảng cáo thường sử dụng để tiếp cận công chúng với thông điệp của họ. Thông thường, điều này có dạng quảng bá thương hiệu thương mại, nhưng cũng có thể được sử dụng cho các thông điệp chiến dịch công cộng. Xe buýt cũng có thể được sử dụng như một phần của một chiến dịch chính trị hoặc quảng cáo, hoặc như một công cụ trong một doanh nghiệp thương mại.

SHARE