Home Brand Management

Brochure Distribution

570

Brochure Distribution – phân phối Brochure: Các thông tin hiển thị trong các không gian thu thập thông tin như trung tâm vận chuyển, nhà nghỉ, trung tâm du khách, điểm tham quan, và môi trường bán lẻ là các cách phân phối quảng cáo POSM có hiệu quả cao đến đối tượng mục tiêu. Phương pháp này hơi khác so với OOH truyền thống vì người tiêu dùng tự lựa chọn các tài liệu quảng cáo POSM và có thể mang thông điệp đó đến họ.

SHARE