Home PR Communication

Branding materials

2183
A free stationary branding mock up created by Santiago Moreno.

Branding materials: là những hạng mục dùng để giới thiệu về 01 thương hiệu tại 01 sự kiện đặc biệt nào đó, bao gồm: backdrop, standee, banner, template, nhãn đĩa, visitor cards, bảng tên VIP…

SHARE