Bad Neighborhood trong SEO là thuật ngữ được dùng để ám chỉ các trang web có chất lượng kém hoặc những trang web có nội dung rác và bao gồm những liên kết xấu không có lợi trong quá trình cải thiện thứ hạng của nó trên bảng xếp hạng các công cụ tìm kiếm.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.