Home PR Communication

Angel

4127

Angel là những nội dung chính hoặc “góc độ khai thác”, mà các copywriter dùng để triển khai bài viết (article) và tiến hành đăng lên các báo online / tạp chí. Một chiến dịch truyền thông PR có khoảng 3-5 angel để copywriter viết. 

SHARE