Home Marketing technology/Technical

AI Foundation

767

AI Foundation: thuật ngữ để nói đến các doanh nghiệp sử dụng AI làm nền tảng phát triển cũng như tăng trưởng dựa vào những phân tích và phán đoán từ những tổng hợp số liệu, xu hướng, database khách hàng mục tiêu. Khả năng sử dụng AI để tăng cường việc ra quyết định, tái thiết mô hình kinh doanh và hệ sinh thái (ecosystem), và nâng cao khả năng trải nhiệm của người dùng (UX) sẽ làm tăng lợi nhuận tương lai.

Mặc dù việc sử dụng AI một cách chính xác sẽ dẫn đến kết quả kinh doanh số lớn, hứa hẹn (và có những cạm bẫy) của AI nói chung, nơi mà các hệ thống kỳ diệu thực hiện bất kỳ nhiệm vụ trí tuệ nào mà con người có thể làm và tự học biết nhiều như con người là tốt nhất. AI hẹp, bao gồm các giải pháp học tập toàn diện nhằm mục đích cụ thể (như hiểu ngôn ngữ hoặc lái xe trong môi trường được kiểm soát) với các thuật toán đã được tối ưu hóa cho nhiệm vụ đó, là nơi hành động hiện nay. Cearley cho biết: “Các doanh nghiệp nên tập trung vào các kết quả kinh doanh do các ứng dụng khai thác công nghệ AI hẹp và để lại AI nói chung cho các nhà nghiên cứu và các nhà văn khoa học viễn tưởng.”

SHARE