Home Brand Management

Aerial advertising

727

Aerial advertising – Quảng cáo trên không: là một hình thức quảng cáo bao gồm việc sử dụng flogos, máy bay có người lái, hoặc máy bay không người lái, vận chuyển hoặc trưng bày, phương tiện quảng cáo. Các phương tiện truyền thông có thể tĩnh, chẳng hạn như một biểu ngữ, biểu tượng, dấu hiệu sáng hoặc nhãn hiệu tài trợ. Nó cũng có thể nhiều định dạng (phương tiện) quảng cáo khác nhau, chẳng hạn như biển báo hiệu hoạt hình, skywriting, hoặc âm thanh.

Quảng cáo trên không hiệu quả nếu một đối tượng mục tiêu lớn tập trung gần phương tiện quảng cáo. Khinh khí cầu, skywriting, và banner kéo thường có vị trí chiến lược. Các loại xe tầm xa như blimps và flogos có thể tiếp cận đối tượng rộng hơn dọc theo tuyến bay của họ. Phân phối phụ như tin tức báo chí, truyền miệng và hình ảnh quảng cáo trên không có thể tiếp cận đối tượng rộng rãi. Do các lý do an toàn, riêng tư và thẩm mỹ, khả năng thực hiện quảng cáo trên không là do các thực thể địa phương và liên bang quy định trên toàn thế giới.

SHARE